UA-55638352-1

Ako riešiť dedičstvo zaťažené hypotékou ?

Ako riešiť dedičstvo zaťažené hypotékou ?

Po smrti majiteľa akejkoľvek nehnuteľnosti dochádza k procesu dedenia. Pri tomto úkone sa však často naskytnú rôzne prekážky, ktoré priamo ovplyvňujú jeho priebeh a jedným z nich sú aj dlhy, ktoré automaticky prechádzajú na dediča. To sa samozrejme týka aj nesplatených hypoúverov, ktoré zaťažujú predmet dedičstva, teda nehnuteľnosť.

Podľa rôznych štatistík u nás nastáva situácia s dedením nehnuteľnosti zaťaženej nesplatenou hypotékou často. Slovenský právny poriadok určuje dedičov hneď po smrti poručiteľa, aj keď právoplatne sa stáva majetok zdedeným až po udelení osvedčenia vydaného súdom a zápisu na katastri. Práve do tohto obdobia existuje stále šanca nájsť riešenie ako sa dlhom vyhnúť.

Odmietnutím dlhov sa vzdávate nehnuteľnosti

Pri dedení nehnuteľnosti zaťaženej nesplateným hypoúverom sú dediči postavení do zložitej situácie. Na jednej strane môžu získať nehnuteľný majetok, no na druhej sú nútení prevziať na seba všetky dlhy uvalené na predmetnú nehnuteľnosť. Naša legislatíva neumožňuje získať dedičstvo a neplatiť prípadné dlžoby, takže s povinnosťou splatiť záväzky treba vopred rátať. Stále sa však nájde zopár právne akceptovaných spôsobov, ktoré dokážu situáciu zmeniť.

Aké máte možnosti v prípade zdedenia zadlženej nehnuteľnosti ?

Požiadajte o pozastavenie úročenia – Počas priebehu dedičského konania Vám banka nesmie účtovať úroky, takže nejaký čas po smrti poručiteľa budete oslobodení od splácania dlhov. Avšak akonáhle sa dedičské konanie uzavrie a budete označení za právoplatného dediča, vzniká Vám povinnosť splácať riadne a včas, samozrejme v prípade prijatia dedičstva.

Zistite, či existuje spoludlžník – Pre vyriešenie situácie je dôležité overiť si, či má schválená hypotéka aj spoludlžníka. V takom prípade prechádza povinnosť splácať záväzky práve na neho, takže dedič sa financovaniu dlhov vyhne.

Dlhy môžu prebrať aj príbuzní – Banka poskytuje možnosť uzavrieť dohodu o prebratí zodpovednosti za hypotéku príbuznými. Tento prípad je však ojedinelý, pretože ochotu splácať dlhy a nezískať nehnuteľnosť má minimum ľudí.

Výhrou je poistenie pre prípad smrti

Pri každej schválenej hypotéke by bolo ideálne uzatvoriť poistenie úveru pre prípad smrti. Ak dlžník zomrie, všetky záväzky na seba preberá banka, takže so získaním dedičstva sa nebude spájať splácanie dlhov. To je priam ideálna možnosť ako môžu dediči prísť k majetku a nebyť konfrontovaní s nedoriešenými dlžobami.

Aj keď veľa možností ako čeliť dlhom na predmete dedičstva Vám neostáva, môžete sa aspoň pokúsiť o niektoré z predstavených riešení. Vďaka ich aplikovaniu v praxi sa môže situácia vyvinúť vo Váš prospech a nakoniec si celkom dobre s touto situáciou dokážete poradiť.

0 comments

Leave a comment


Požiadajte o bezplatnú a nezáväznú ponuku
na hypotéku zo všetkých bánk a znalecký posudok nahnuteľnosti ZADARMO
TIPY A TRIKY NA VÝHODNÚ HYPOTÉKU
Pripravili sme pre Vás 10 strán zaujmavých rád a tipov. Stiahnite si ich zadarmo. Vložte svoj email a obdržíte link na stiahnutie.