UA-55638352-1

Ako získať hypotéku

Pre získanie vhodnej hypotéky je potrebné prejsť niekoľkými krokmi:

1. Zhodnotenie potrieb a možností (výpočet splátky)

 • Výpočet výšky splátky na základe úroku a doby splatnosti podľa konkrétnej banky, ktoré úver poskytuje. Dajú sa využiť rôzne online kalkulačky.
 • Tu treba zhodnotiť vlastné možnosti a schopnosti splácania ako aj presné podmienky jednotlivých bánk.  Mnohokrát musí klient obísť viacero bánk, než nájde tú, kde bude vyhovovať všetkých požiadavkám a kde bude úver naozaj výhodný aj pre neho.

2. Stretnutie vo vybranej banke

 • Získanie konkrétnych informácií o hypotekárnych úveroch
 • Získanie zoznamu potrebných dokladov, ktoré sú potrebné na získanie úveru
 • Orientačný výpočet bonity klienta a jeho schopnosť splácať úver

3. Podanie žiadosti o hypotéku

 • Klient musí mať všetky dokumenty kompletné ešte pred podaním žiadosti o úver
 • Po podaní úveru si banka necháva určitý čas na zhodnotenie žiadosti

4. Podpis  zmluvy o poskytnutí úveru a ostatných dokumentov a to:

 • Zmluva o poskytnutí úveru
 • Záložná zmluva
 • Zmluva o vedení účtu

5. Kataster nehnuteľností

 • Návrh na vklad záložného práva

6. Čerpanie úveru

 • Úver možno začať po splnení všetkých zmluvných podmienok, ako sú napr.
 • Zapísanie záložného práva do katastra nehnuteľností
 • Vinkulácia poistenia
 • Spôsob čerpania úveru je presne dohodnutý v úverovej zmluve
 • Po uzatvorení zmluvy o úvere sa automaticky  z vášho účtu začnú inkasovať úroky z vyčerpanej sumy úveru.

7. Splácanie úveru

 • Po vyčerpaní úveru je klient písomne informovaný o ukončení čerpania úveru a definitívnej výške anuitnej splátky.
 • Potom nastáva fáza splácania a to pravidelným inkasom z účtu. Klient od banky dostáva pravidelné výpisy.
 • V prípade zmeny úrokovej sadzby je klient o tejto zmene informovaný a má tiež možnosť  úver predčasne splatiť a to čiastočne alebo úplne.
V prípade, že si klient ešte nevybral konkrétnu nehnuteľnosť, tak môže požiadať o vydanie hypotekárneho certifikátu. Na jeho vydanie je potrebný doklad totožnosti a doklady potvrdzujúce výšku príjmu
Požiadajte o bezplatnú a nezáväznú ponuku
na hypotéku zo všetkých bánk a znalecký posudok nahnuteľnosti ZADARMO
TIPY A TRIKY NA VÝHODNÚ HYPOTÉKU
Pripravili sme pre Vás 10 strán zaujmavých rád a tipov. Stiahnite si ich zadarmo. Vložte svoj email a obdržíte link na stiahnutie.