UA-55638352-1

Hypotéka

Hypotéka je pojem, ktorý sa dnes často používa a má v podstate iba jeden cieľ a to získanie financií s čo najnižšou úrokovou sadzbou. Za týmto účelom je potrebné hypotéku zabezpečiť nehnuteľnosťou.

Druhy hypoték


1. Klasický hypotekárny úver resp. tzv. hypotéka zo zákona je dlhodobý úver, ktorý sa poskytuje na kúpu nehnuteľností, ich výstavbu alebo zaobstaranie, resp. na zmenu nehnuteľností. Tento úver je zaistený záložným právom k nehnuteľnosti a jeho výška môže predstavovať až 70 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Lehota splatnosti je najmenej štyri roky a najviac 30 rokov. Hypotekárne úvery poskytuje hypotekárna banka na tieto účely:

  • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti
  • výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb
  • údržbu tuzemských nehnuteľností
  • splatenie skôr poskytnutého úveru alebo pôžičky použitej na investíciu do nehnuteľnosti

2. Hypoúver – je hypotekárny úver, ktorý je určený na tie isté účely ako hypotéka zo zákona, alebo na iné účely súvisiace s bývaním (zariadenie bytu, záhrady a podobne)


3. Americká hypotéka - je vlastne špeciálny spotrebný úver, ktorý môžete použiť na ľubovoľný. . Jedinou podmienkou je zabezpečenie vlastnou tuzemskou nehnuteľnosťou alebo tuzemskou nehnuteľnosťou vo vlastníctve inej osoby. (bežný je v USA, odtiaľ názov)

Špeciálne hypotekárne úvery

1. Kombinované hypotekárne úvery - klasické hypotekárne úvery môžu byť kombinované napr. so spotrebným úverom, s americkou hypotékou, so stavebným sporením, životným poistením alebo hypotekárnymi záložnými listami. V prípade kombinácie so spotrebným úverom či americkou hypotékou je dôvodom to, že zákon dovoľuje bankám poskytnúť hypotéku maximálne do výšky 70% z hodnoty nehnuteľnosti (tzv. LTV), banky zvyšujú túto hodnotu tak, že úver rozdelia na dve časti - hypotekárny (do 70% LTV) a zvyšok spotrebný úver.
2. Hypotekárny úver pre mladých -  na nadobudnutie, rekonštrukciu, prestavbu alebo výstavbu nehnuteľnosti určenej na bývanie so zvýhodnením úrokových sadzieb vďaka štátnemu príspevku. Na tento typ úveru majú nárok:
  • fyzická osoba, ktorá neprekročila 35 rokov (ak sú poberateľmi hypotekárneho úveru manželia, musia podmienku veku splniť obaja)
  • osoba, ktorej priemerný mesačný príjem bol za predchádzajúci kalendárny rok najviac 1,3 násobkom priemernej mesačnej nominálnej mzdy za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver. Ak sú žiadateľmi manželia, túto podmienku musia splniť obaja osobitne.
3. Hypotekárny úver so štátnym príspevkom. Podmienky Vašej hypotéky na bývanie môžu byť ešte výhodnejšie v prípade, že máte menej ako 35 rokov a splníte zákonom stanovené podmienky. V tomto prípade môžete získať štátny príspevok pre mladých ako dotáciu k úrokovej sadzbe a Vaša splátka bude ešte nižšia. Štátny príspevok pre mladých sa určuje každoročne zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Štát podporuje mladých ľudí zabezpečovaní vlastného bývania prostredníctvom zníženia úročenia hypotéky pre mladých so štátnym príspevkom o 2 % (platí pre rok 2013). Okrem toho s hypotékou so štátnym príspevkom pre mladých získate zľavu z úrokovej sadzby vo výške 1 %, ktorú vám banka poskytne na dobu 5 rokov. V prípade hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých ušetríte na úrokoch dohromady až 3 %!
Požiadajte o bezplatnú a nezáväznú ponuku
na hypotéku zo všetkých bánk a znalecký posudok nahnuteľnosti ZADARMO
TIPY A TRIKY NA VÝHODNÚ HYPOTÉKU
Pripravili sme pre Vás 10 strán zaujmavých rád a tipov. Stiahnite si ich zadarmo. Vložte svoj email a obdržíte link na stiahnutie.