UA-55638352-1

Výpočet výšky splátky

Ako už bolo uvedené hypotekárny úver je úver s dlhou dobou splatnosti (max. 30 rokov) a ktorý je zaručený záložným právom k nehnuteľnosti.
Pre výpočet hypotekárnych úverov sa na Internete dá nájsť veľké množstvo online kalkulačiek. Aby sme vedeli, aké údaje potrebujeme pre tento výpočet a aby sme sa v týchto pojmoch orientovali, tu je prehľad základných vstupných parametrov.

Základné vstupné parametre:

Výška hypotekárneho úveru
– výška úveru určuje, koľko peňazí si požičiavate (istina úveru)

Obstarávacia cena nehnuteľnosti
– cena, za ktorú je možné nehnuteľnosť obstarať, vzhľadom k tejto hodnote poskytne banka určitú percentuálnu časť, čiže úver dostanete napr. vo výške 70% hodnoty nehnuteľnosti

Doba splácania
– hypotekárny úver je úver s dlhšou dobou splatnosti (najmenej 4 roky, maximálne 30 rokov) a ako už bolo uvedené, úver je zabezpečený tuzemskou nehnuteľnosťou a to aj rozostavanou

Úroková miera
– môže byť pohyblivá, teda variabilná, alebo fixná:
variabilná sa môže meniť počas doby splácania úveru a spravidla sa mení vo vopred stanovených intervaloch
fixná úroková miera sa nemení počas doby fixácie, väčšinou sa určuje na obdobie 3, 5 alebo 10 rokov

Interval splátok
– počet splátok za jeden rok: mesačný, štvrťročný, ročný

Splácanie splátok
– platba môže byť na začiatku intervalu (na začiatku mesiaca), alebo na konci intervalu (na konci mesiaca)

Celkom splatená suma
– celková suma peňazí, ktorú zaplatíte pri uvažovaných parametroch za hypotéku (zahrňuje splatenú istinu plus úroky)

Celkom zaplatené úroky
– predstavuje sumu zaplatených úrokov (celková zaplatená suma peňazí mínus istina úveru)

Splátkový kalendár

  • harmonogram splátok, ktorý si dohodnete s hypotekárnou bankou pri podpise úverovej zmluvy
  • splátkový kalendár obsahuje termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok
  • anuitné splátky (pravidelné rovnaké sumy splátok, ktoré zahŕňajú istinu aj úrok)
  • degresívne splátky sú vhodnejšie pre staršie vekové skupiny, ktoré chcú väčšiu časť istiny splácať v blízkej budúcnosti
  • progresívne splátky sú vhodnejšie pre mladších, kde sa predpokladá, že ich príjem bude časom rásť a budú si môcť dovoliť splácať v budúcnosti viac

Ďalšie vstupné parametre

Hypotekárne banky vo svojich kalkulačkách požadujú ešte ďalšie vstupné parametre. Banky ich požadujú preto, aby si vás vedeli zaradiť do svojich bonitných tried a určiť, či ste schopní daný úver splácať alebo nie. Každá hypotekárna banka má svoje vlastné hodnotiace modely a kritériá, na základe ktorých posudzuje žiadateľa o úver.

Najčastejšie vstupné parametre, ktoré požadujú banky:

  • mesačný príjem žiadateľa (spolužiadateľa)
  • pravidelné mesačné výdavky žiadateľov
  • vek žiadateľa (spolužiadateľa)
  • rodinný stav
  • počet detí
Prvé dva parametre napovedajú hypotekárnej banke, koľko ste schopný zo svojho príjmu platiť banke na splátku úveru.
Ďalšie tri parametre určujú riziko žiadateľa a zaraďujú ho do skupín, ktoré si určuje každá banka samostatne podľa jej modelu, pričom pre jednotlivé parametre má svoje váhy kritérií.

Hypotekárna kalkulačka vypočíta mesačnú splátku hypotéky a zobrazí splátkový kalendár po jednotlivých splátkových obdobiach rozdelených na úroky a umorovanie splátky.


Požiadajte o bezplatnú a nezáväznú ponuku
na hypotéku zo všetkých bánk a znalecký posudok nahnuteľnosti ZADARMO
TIPY A TRIKY NA VÝHODNÚ HYPOTÉKU
Pripravili sme pre Vás 10 strán zaujmavých rád a tipov. Stiahnite si ich zadarmo. Vložte svoj email a obdržíte link na stiahnutie.