UA-55638352-1

Nové úpravy v podmienkach poskytovania úverov .

Nové úpravy v podmienkach poskytovania úverov .

Vo svete poskytovania úverov prostredníctvom slovenských bánk sa nedávno odohrala jedna zaujímavá zmena, ktorá bude mať priamy dosah na početnú skupinu žiadateľov. Touto zmenou sú samotné úpravy v konkrétnych podmienkach poskytovania úverov, ktoré sa samozrejme týkajú aj hypoték a vo výraznej miere ovplyvnia aj žiadateľov.

O zmeny v poskytovaní úverov sa postarali nové kritériá Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá len pred nedávnom prišla s prísnejšími podmienkami určenými pre všetkých slovenských úverových poskytovateľov. Podstatou týchto úprav sú odporúčania NBS, podľa ktorých majú banky dodržiavať nové limity splácania úverov. A väčšina z predložených odporúčaní sa týka najmä hypotekárnych produktov, ktoré sú viazané na dlhšie obdobie.

Nové limity splácania platia od marca 2015

Úlohou NBS je aj dohľad na vykonávaním činnosti bánk pôsobiacich na slovenskom trhu. Do širokého spektra žiadateľov, ktorým sú poskytované hypotekárne úvery patria najmä mladší ľudia v ekonomicky aktívnom veku, ktorí žiadajú o hypotéky s dlhodobou formou splácania. Práve toto kritérium je dôvodom, pre ktorý sa NBS rozhodla prísť s novými odporúčaniami a „popohnať“ banky k úprave podmienok súvisiacich s dĺžkou splácania hypoték.

Od marca by sa úvery nemali poskytovať :

1. Pri úveroch založených nehnuteľnosťou, medziúveroch a stavebných úveroch dlhšie ako na 30 rokov s tým, že podiel nových úverov so splatnosťou nad 30 rokov nepresiahne 10%.

2. Pri ostatných úveroch 9 rokov v období od 1.3.2015 do 31.12.2015 a 8 rokov s účinnosťou od 1.1. 2016.

Lepšia ochrana pred platobnou neschopnosťou

Súčasťou novej stratégie poskytovania úverov má byť zvýšenie ochrany pred neschopnosťou žiadateľa splácať úver kvôli poklesu príjmov spôsobeného odchodom do dôchodku. Podľa štatistík sú najčastejšími žiadateľmi práve osoby vo veku od 30 do 38 rokov, ktorí si nastavujú čo najdlhšiu lehotu splatnosti. Tým sa im znižuje mesačná splátka, no v niektorých prípadoch sa splácanie presunie až do dôchodkového veku, kde vzniká riziko splácania. Pri určení hornej hranice na maximálne 30 rokov sa zaťaženie klienta presunie do produktívneho veku, čím sa riziko finančnej straty vyplývajúcej z problémov žiadateľa riadne splácať výrazne znižuje.

Bude zaujímavé sledovať už v blízkej budúcnosti, čo budú tieto odporúčania NBS vedúce k prísnejším podmienkami poskytovania úverov znamenať aj v praxi. Od jari 2015 by sa malo oficiálne začať s dodržiavaním týchto podmienok, takže od zmieneného obdobia môžete očakávať aj Vy niekoľko noviniek pri schvaľovaní hypotéky. Reálne sa Vás nemusia týkať, všetko záleží od presne nastavených parametrov konkrétnej hypotéky a jej podmienok. Ak ale pocítite zmenu na vlastnej koži, z dlhodobého hľadiska by mala byť táto novinka prospešná.

0 comments

Leave a comment


Požiadajte o bezplatnú a nezáväznú ponuku
na hypotéku zo všetkých bánk a znalecký posudok nahnuteľnosti ZADARMO
TIPY A TRIKY NA VÝHODNÚ HYPOTÉKU
Pripravili sme pre Vás 10 strán zaujmavých rád a tipov. Stiahnite si ich zadarmo. Vložte svoj email a obdržíte link na stiahnutie.