UA-55638352-1

Odklad splátok Vás bude stáť záznam v registri.

Odklad splátok Vás bude stáť záznam v registri.

Vznik úverových registrov bol krokom, ktorý výrazne pomáha bankám pri schvaľovaní finančných produktov. Jedná sa o zoznamy rôznych klientov bánk, ktorých platobná disciplína počas splácania úveru nebola podľa hodnotenia poskytovateľa najlepšia a tak sa ich meno dostalo do tohto zoznamu s cieľom upozorniť banky na klientovu „povesť“ pre prípad, že bude opäť žiadať niektorých z poskytovateľov o nový úverový produkt.

Získať zápis v úverovom registri nie je nič zložité a do tohto zoznamu sa dostanete oveľa skôr ako si myslíte. Všeobecné presvedčenie, že v registri sú zaznačené iba mená dlžníkov nie je správne, pretože banky tam zapíšu meno každého, kto nespĺňa svoje finančné záväzky riadne a včas. Za takýchto klientov sa považujú aj všetci tí, ktorí majú schválený dočasný odklad splátok schválený na základe preukázania nepriaznivej finančnej situácie spôsobenej istými okolnosťami. Niektoré z nich dokáže banka akceptovať, no nezabúdajte, že práve kvôli takémuto odkladu Vás neminie záznam v úverovom registri.

Každý poskytovateľ vníma záznam inak

Banky pôsobiace na našom finančnom trhu nemajú na záznamy v úverových registroch jednotný pohľad. Vyjadrenia zástupcov jednotlivých inštitúcií sa líšia, no väčšina pokladá takýto záznam za niečo, čo skôr sťaží jednoduché získanie nového úveru. Celkove sú klienti so záznamom považovaní za rizikovejšiu skupinu žiadateľov, no nie sú vnímaní ako nejakí dlžníci, ktorí majú slabú platobnú disciplínu, no aj tak im hrozí zamietnutie žiadosti o úver.

Nájdu sa aj poskytovatelia, ktorí vnímajú zápis v registri ako obyčajný informatívny údaj bez nejakého negatívneho dopadu na rokovanie o poskytnutí ich služieb. Okrem toho, záznam sa z takéhoto úverového zoznamu vymaže po určitom čase a klient sa stáva opäť plnohodnotným a dôveryhodným zákazníkom. Stačí k tomu poctivo splácať svoje záväzky bez ďalšieho prerušenia po dobu minimálne 12 mesiacov. Niektoré banky vyžadujú aj dlhší čas, vždy to závisí od individuálneho pohľadu tej-ktorej inštitúcie. Najlepšie by bolo nájsť akékoľvek iné riešenie a nemusieť vôbec žiadať o prerušenie splácania, čím by záznam v registri nevznikol.

Zvážte alternatívne riešenia :

– v prípade horšej ekonomickej situácie sa poobzerajte po možnosti vedľajšieho príjmu
– premýšľajte nad možnosťou úspory na pravidelných výdavkoch
– už pri žiadaní o hypotéku si skúste vytvárať rezervu vo výške 6 mesačných splátok
– obráťte sa na rodinu, známych alebo priateľov, možno Vám požičajú

Pokiaľ nemáte možnosť využiť iné riešenie financovania svojich záväzkov vyplývajúcich z hypotéky, odklad bude východiskovou možnosťou aspoň na určitú dobu. Väčšinou majú zákazníci čas 6 mesiacov, no v závislosti od situácie sa môže nastaviť aj dlhšia lehota.

Odklad využite len v súrnych prípadoch

Čo sa týka ponúkanej možnosti odkladu splácania, treba si uvedomiť celkovú podstatu tejto formy a jej vplyv na priebeh splácania po opätovnom nabehnutí „normálneho“ splátkového režimu. Najdôležitejšie bude pochopenie toho, že počas daného obdobia sa klientovi nič neodpúšťa, pretože ide len o odklad istiny a nie úrokov. Vzhľadom na to je takisto dosť dôležitý termín výberu odkladu, pretože práve na začiatku splácania tvoria úroky prevažnú časť mesačnej čiastky, jedná sa o viac ako polovicu. Po uplynutí obdobia odkladu sa bude do hodnoty mesačnej splátky zarátavať aj celková suma, ktorá nebola za pár mesiacov splácaná, takže odklad môže o niekoľko desiatok eur na istý čas zvýšiť splátky.

Odklad vlastne vyjadruje dočasnú reštrukturalizáciu splácania klientových záväzkov, čo v praxi znamená chvíľkové odloženie alebo zníženie mesačných splátok hypotéky. Samotná žiadosť o odklad splácania by mala byť vyslovene určená len na situácie s obmedzeným príjmom, pri ktorých hrozí reálny nedostatok finančných zdrojov na pokrytie mesačných splátok. Nakoľko si táto možnosť vypýta svoju daň vo forme zápisu do úverových registrov, treba si dôkladne zvážiť, či sa naozaj nenájde nejaké iné výhodnejšie riešenie a pokúsiť sa chýbajúce finančné prostriedky nejakým spôsobom získať, aby mohol priebeh splácania pokračovať bez prerušenia.

Najčastejšie príčiny odkladu splátok :

– strata zamestnania
– dlhodobejšia práceneschopnosť
– rozvod
– narodenie dieťaťa
– úmrtie živiteľa rodiny

Schválenie odkladu len za istých podmienok

Hlavnou nevýhodou odkladu je práve zápis do úverového registra, ktorý môže mať dopad na schvaľovanie ďalších produktov. Aj keď vyhľadáte inú banku, tá si pri posudzovaní bonity preverí register a nájde záznam. Na základe toho Vás môže považovať za rizikovejšieho klienta, čo sa môže odraziť na menej výhodných parametroch ponúknutej hypotéky. Aj preto schvaľujú banky odklad len v kritických situáciách a vyžadujú splnenie určitých podmienok.

Dôvod žiadosti o odklad
Potrebné doklady pre banku
Strata zamestnania
Zamestnanec – potvrdenie z Úradu práce,
Živnostník – potvrdenie z Úradu práce a Živnostenského úradu
Práceneschopný potvrdenie od lekára, potvrdenie zo Sociálnej poisťovne
Iné príčiny
Rozvod- rozhodnutie súdu, Narodenie dieťaťa – rodný list

Situácie, ktoré sa po finančnej stránke vyvíjajú nepriaznivo, Vás môžu doviesť k požiadaniu poskytovateľa hypotéky o odklad splátok. Tento krok však prináša záznam v úverových registroch, ktorý síce neznamená úplnú stratu dôvery, akurát buďte pripravení na možné zamietnutie pri záujme o refinancovanie. Aj preto skúste pristúpiť k odkladu až po uplynutí obdobia fixácie a hlavne nie pred plánovaním požiadania o nejaký nový úver.

0 comments

Leave a comment


Požiadajte o bezplatnú a nezáväznú ponuku
na hypotéku zo všetkých bánk a znalecký posudok nahnuteľnosti ZADARMO
TIPY A TRIKY NA VÝHODNÚ HYPOTÉKU
Pripravili sme pre Vás 10 strán zaujmavých rád a tipov. Stiahnite si ich zadarmo. Vložte svoj email a obdržíte link na stiahnutie.