UA-55638352-1

Potrebné doklady

Banka bude po záujemcovi o hypotekárny úver požadovať hlavne:

 • dokladovanie výšky príjmov (daňové priznanie, potvrdenie prímu od zamestnávateľa) žiadateľov, prípadne spoludlžníkov alebo ručiteľov

V prípade kúpy nehnuteľnosti:

 • kúpna zmluva (zmluva o budúcej kúpnej zmluve)
 • výpis z katastra nehnuteľností (či nehnuteľnosť existuje, kto ju vlastní a že na ňu nie je záložné právo, alebo iné bremeno) – výpis z katastra vedia pre klienta zabezpečiť aj niektoré banky

V prípade výstavby, rekonštrukcie, opráv a pod.:

 • stavebné povolenie
 • projektovú dokumentáciu
 • rozpočet stavby
 • prípadne zmluvy s dodávateľom
 • výpis z katastra nehnuteľností

Ďalšie doklady:

 • ocenenie založenej nehnuteľnosti + vinkuláciu poistného tejto nehnuteľnosti v prospech banky (niektoré banky vedia pre klienta zabezpečiť aj znalca na ocenenie nehnuteľnosti)
 • niekedy tiež vinkuláciu životného, alebo úverového poistenia v prospech banky
 • prípadne ešte ďalšie doklady, závisí od konkrétneho prípadu


Základnou podmienkou poskytnutia hypotekárneho úveru je jeho zabezpečenie záložným právom k nehnuteľnosti. Založená nehnuteľnosť môže byť priamo objektom úveru (je na jej kúpu alebo výstavbu čerpaný hypotekárny úver) alebo to môže byť iná (v zálohe môže byť aj viacero nehnuteľností) nehnuteľnosť na území SR.

Nehnuteľnosť musí byť v zálohe celá, banky neakceptujú napr. polovicu domu. Na nehnuteľnosť tiež nesmie byť uvalené žiadne vecné bremeno brániace jej užívaniu.

Nehnuteľnosť môže byť zaťažená len ako predmet zabezpečenia hypotekárneho úveru:

 •  záložným právom v prospech stavebných sporiteľní
 • záložným právom v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania
 • záložným alebo predkupným právom z dôvodu zľavy z kúpnej ceny


Do zástavy možno dať aj rozostavanú nehnuteľnosť, ktorá je ako rozostavaná zapísaná do katastra nehnuteľností, a na ktorú je čerpaný úver. Stavbu možno ako rozostavanú zapísať do katastra nehnuteľností, pokiaľ má postavené aspoň jedno poschodie. Pokiaľ je objekt úveru a záloha totožná a jedná sa o výstavbu, musí byť v každom okamihu vyčerpania peňazí z úveru hodnota založenej nehnuteľnosti na zmluvne dohodnutej úrovni, to znamená, že banka uvoľňuje peniaze postupne, podľa toho ako rastie cena nehnuteľnosti v dôsledku jej výstavby.


Niekedy tiež banka vyžaduje ďalších spoludlžníkov, alebo ručiteľov pre prípad, že by klient nebol schopný úver splácať.

Požiadajte o bezplatnú a nezáväznú ponuku
na hypotéku zo všetkých bánk a znalecký posudok nahnuteľnosti ZADARMO
TIPY A TRIKY NA VÝHODNÚ HYPOTÉKU
Pripravili sme pre Vás 10 strán zaujmavých rád a tipov. Stiahnite si ich zadarmo. Vložte svoj email a obdržíte link na stiahnutie.