UA-55638352-1

Právo banky na vstup do financovaného objektu.

Právo banky na vstup do financovaného objektu.

Mnohí z nás si berú hypotéku s cieľom dopracovať sa k vlastnému bývaniu, no často si neuvedomujú, že svojim súhlasom dávajú banke rôzne práva. Jedným z nich je možnosť príslušnej banky vstúpiť do objektu financovaného peniazmi zo schváleného úveru.

Vedeli ste o možnosti, ktorá poskytuje bankám celkom zaujímavé „privilégium“ umožňujúce vykonať obhliadku nehnuteľnosti? Samozrejme, jedná sa o konkrétny objekt, na ktorý získala daná banka záložné právo pri poskytnutí hypotéky a na ktorého financovanie je tento úver určený. Zákazníci často nevedia, že vôbec podpísali takúto klauzulu, no tá je bežnou súčasťou každej zmluvy o hypotéke a prináša právo na vstup do bytov, rodinných domov aj pozemkov.

Právo je súčasťou záložnej zmluvy

Právo na vstup do založenej nehnuteľnosti nevzniká náhodne. Banky ho zaznamenávajú do každej záložnej zmluvy a prirodzene ho považujú za štandardný krok umožňujúci prístup k predmetu zabezpečenia. Keďže sa nejedná o žiadny kontrolný mechanizmus s možnosťou penalizácie, jeho presnej definícii sa neprikladá veľký význam, no v zmluve je zaznamenané.

Využitie v praxi je minimálne

O prípadoch, pri ktorých jednotlivé banky pristúpili k využitiu svojho práva na „návštevu“ financovanej nehnuteľnosti počuť minimálne, pretože inštitúcie nevenujú tomuto kroku veľkú pozornosť. Pokiaľ prebieha splácanie požičanej čiastky a celkový kontakt medzi bankou a klientom bez problémov, v podstate ani nevzniká nejaký dôvod na uskutočnenie tohto kroku. Existujú však niektoré príčiny vedúce poskytovateľa k takémuto oprávnenému vstupu.

Dôvody na vstup banky do objektu :

– vznik a riešenie poistnej udalosti
– prípad precenenia predmetu zabezpečenia
– znehodnotenie objektu vytvárajúce neistotu ohľadom splácania

Dá sa banke vstup odmietnuť ?

V podmienkach zmluvy nie je konkrétne definovaný postup poskytovateľa v prípade, že sa mu zo strany klienta zamedzí vstup do nehnuteľnosti. Nakoľko sa viacerí predstavitelia bánk zhodujú, že nevedia o takejto problémovej situácií a pri požiadaní klienta o umožnenie vstupu do objektu sa ich požiadavke vždy vyhovelo, vyhýbajú sa priamej odpovedi objasňujúcej ich postup krokov. Dozvedieť sa môžeme akurát to, že by postupovali individuálnym spôsobom.

V očiach verejnosti môže byť takéto právo banky považované za sporné a názory na neho sa líšia, no faktom je jeho platnosť vyplývajúca zo zmluvy. Netreba sa však obávať, že banka má záujem o kontrolu svojich klientov. Ide o preventívny krok umožňujúci preveriť si stav nehnuteľnosti v ojedinelých situáciách majúcich priamy dopad na stav danej nehnuteľnosti.

0 comments

Leave a comment


Požiadajte o bezplatnú a nezáväznú ponuku
na hypotéku zo všetkých bánk a znalecký posudok nahnuteľnosti ZADARMO
TIPY A TRIKY NA VÝHODNÚ HYPOTÉKU
Pripravili sme pre Vás 10 strán zaujmavých rád a tipov. Stiahnite si ich zadarmo. Vložte svoj email a obdržíte link na stiahnutie.