UA-55638352-1

So 100% financovaním to bude o niečo zložitejšie

So 100% financovaním to bude o niečo zložitejšie

Na poli slovenských úverov sa v poslednom období udiali niektoré zaujímavé zmeny, ktoré sa v budúcnosti výrazne dotknú mnohých žiadateľov o hypotéku. O tieto zmeny sa postarali odporúčania Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá prišla s návrhom ako pri poskytovaní úverov, vrátane tých hypotekárnych, lepšie chrániť banku aj zákazníka.

Poskytovatelia úverov prídu v blízkej budúcnosti so sprísnením podmienok poskytovania svojich produktov. Deje sa tak na základe predložených odporúčaní NBS, ktorá sa aktívne venuje dohľadu nad firemnou politikou bánk a ich poskytovaniu produktov. Práve v ich portfóliách nájdeme hypotéky, ktorých schvaľovanie má prejsť niekoľkými úpravami a medzi nimi sa nachádza aj postupné zníženie percentuálneho podielu financovania nehnuteľnosti.

Cieľom je znížiť LTV

LTV alebo „loan to value“ označuje v slovníku bánk podiel výšky zadlženia k celkovej hodnote založenej nehnuteľnosti. V podstate ide o to, že čiastka v ľubovoľnej výške požičaná od banky smeruje k účelu financovania predmetu hypotéky a tvorí istý podiel z celkovej obstarávacej ceny. Ak kupujete nehnuteľnosť za 100 000€ a výška úveru je 80 000€, potom je výsledný pomer LTV 80%. V súčasnosti je bežné, že klienti financujú bývanie z hypotéky v plnej výške a NBS chce motivovať banky, aby túto hranicu postupne znižovali.

Nové limity LTV :

– do 30.júna 2015 by podiel úverov s LTV od 90 do 100% nemal presiahnuť štvrtinu
– od 1.januára 2017 by mal podiel úverov s LTV od 90 do 100% tvoriť najviac desatinu

Ako sa to prejaví praxi ?

Nové limity prinesú hlavnú zmenu ktorou je, že banky budú precíznejšie vyberať klientov, ktorým poskytnú 100% hypotéku. Pri posudzovaní žiadosti bude základom znalecký posudok, podľa ktorého sa banky rozhodnú akú čiastku z ceny nehnuteľnosti klientovi poskytnú. Je pravdepodobné, že mnohí budú musieť viacej našetriť alebo využiť ďalší typ úveru na dofinancovanie, avšak plusom tohto kroku je menšie riziko pred neschopnosťou splácať.

100% financovanie nekončí

S hypotékami, pri ktorých je 100% financovanie súčasťou úverovej zmluvy sa v žiadnom prípade nelúčime. Aj naďalej budú súčasťou bankových portfólií a práve Vy môžete takýto úver získať. Nakoľko sa však uvedú do praxe limity úverov so 100% LTV, banky postupne začnú obmedzovať ich schvaľovanie na určitý počet, ktorý je v súlade s odporúčaniami NBS.
Podľa špecialistov budú uprednostnení klienti kupujúci nehnuteľnosť v lukratívnej lokalite.

Nižšia šanca získať možnosť 100% financovania nehnuteľnosti prostredníctvom hypotéky sa dá považovať za prísny krok a klienti môžu nadobúdať pocit znevýhodnenia. Z dlhodobého hľadiska však ide o prvok, ktorý ich má chrániť pred prípadnou platobnou neschopnosťou a poskytovateľom znižovať riziko pred finančnou stratou spôsobenou zlým nastavením úveru. Odporúčania sa čoskoro uvedú do praxe a my budeme sledovať, či sú pre klientov prínosom.

0 comments

Leave a comment


Požiadajte o bezplatnú a nezáväznú ponuku
na hypotéku zo všetkých bánk a znalecký posudok nahnuteľnosti ZADARMO
TIPY A TRIKY NA VÝHODNÚ HYPOTÉKU
Pripravili sme pre Vás 10 strán zaujmavých rád a tipov. Stiahnite si ich zadarmo. Vložte svoj email a obdržíte link na stiahnutie.