UA-55638352-1

Vláda pripravuje nový zákon o úveroch

Vláda pripravuje nový zákon o úveroch

Medzi mnohými pripravovanými zákonmi, s ktorými prichádza naša vláda neustále, sa ocitol aj návrh zákona o úveroch na bývanie. Súčasťou tohto zákona budú samozrejme aj zmeny týkajúce sa poskytovania hypoték, takže žiadatelia pripravujúci sa na získanie hypoúveru by sa mali zoznámiť s chystanými novinkami.

Zmeny v zákonoch by mali prinášať zjednodušenie a efektivitu a to aj v prípade poskytovania úverov. Práca bankových inštitúcií pri schvaľovaní úverov na bývanie vrátane hypoték mala síce zopár slabín, no v celkovom ponímaní to neprinášalo nejaké veľké komplikácie. Proces schvaľovania žiadostí prebiehal v poriadku a obe strany boli s doterajšími postupmi spokojné. Zmeniť sa to môže po schválení pripravovaného zákona o úveroch na bývanie, ktorého znenie je pripravené na schválenie.

Viacero úprav môže pomôcť aj poškodiť

Nový zákon prichádza do parlamentu na základe záujmu Európskej Únie o zefektívnenie poskytovania úverov na bývanie. Hlavné zmeny sa týkajú najmä celkového zjednodušenia procesu vybavovania a schvaľovania žiadostí, pričom treba prikladať dôraz na vzdelávanie ľudí v oblasti bankovníctva. S tým súvisí viacero nariadení, ktoré podporia informovanosť žiadateľov, no tento krok má jeden problém. Aplikovanie zámeru Európskej Únie v praxi nemusí vyhovovať každému právnemu poriadku v jednotlivých členských krajinách, čo je napríklad aj slovenský prípad.

Z predbežnej verzie návrhu zákona jasne vyplýva, že pripravované novinky síce môžu mať pre klientov informačný prínos, no v konečnom dôsledku môžu vytvoriť chaos, vyznieť pre zákazníkov nezrozumiteľne a tým spôsobiť dosť veľké „škody,“ čím by nový zákon určite neprispel k cieľu zefektívniť a zjednodušiť postup poskytovania úverov. Samozrejme, že nie všetky body v návrhu sú sporné a budú vytvárať možné riziká spojené s komplikovaným priebehom pri vybavovaní úverov. Medzi pripravovanými novinkami je viacero zaujímavých nápadov, ktoré pomôžu tento proces výrazne zlepšiť a pripraviť tak žiadateľom ľahšiu cestu za získaním výhodného úveru na bývanie.

Cieľom je podporiť informovanosť žiadateľov

Hlavný význam aktuálneho návrhu nového zákona, ktorý má byť akýmsi pilierom všetkých chystaných zmien, spočíva v zvýšení informovanosti klientov bánk o produktoch a postupe ich získavania. Práve na tom si zakladá Európska smernica, od ktorej sa odvíja aj slovenský návrh zákona. Za predpokladu, že bude zákon schválený bez zmien, prinesie jeho platnosť do praxe viacero noviniek, ktoré celkovo zmenia spôsob vybavenia všetkých úverov na bývanie vrátane hypoproduktov a celý proces tak bude prebiehať po novom.

Niektoré zo sporných bodov

Viacerí analytici a odborníci z prostredia finančného a bankového sektora sa zhodujú na možných problémoch, ktoré by schválenie súčasnej verzie zákona o úveroch na bývanie mohol v praxi priniesť. Tie by vyplývali z niektorých bodov, ktoré nie sú celkom vhodné pre zaužívaný systém práce bánk na Slovensku a je otázne, či sú tieto úpravy pre žiadateľov aj poskytovateľov prospešné alebo skôr prinesú zbytočne komplikované situácie, medzi ktorými môžu nastať aj mnohé situácie vedúce k súdnym sporom.

Vypracovanie podrobného spisu

Medzi hlavnými novinkami vyplývajúcimi zo zákona je práve vypracovanie spisu o hypotéke. Ten sa bude týkať základných údajov o produkte, pričom bude musieť žiadateľa podrobne informovať o presných podmienkach. Spracovanie týchto spisov bude povinné pre každú banku bez výnimky a ich vyhotovenie sa bude vyžadovať už pred schválením úveru. Od tohto kroku sa očakáva obohatenie poznatkov klienta o úveroch, čo je síce výhoda, no reálne to môže priniesť komplikované administratívne procesy, ktoré budú dosť nezrozumiteľné.

Možnosť odstúpiť od zmluvy

Ďalším sporným krokom je zavedenie možnosti odstúpenia od úverovej zmluvy, ktorá sa pre klientov na prvý pohľad javí ako výhodná. Reálne však prináša mnohé otázniky, preto sa jej zahrnutie do zákona stretáva s nepochopením. Problémový stav nastane, ak stihne žiadateľ požičané peniaze použiť na kúpu nehnuteľnosti a následne si tento krok rozmyslí. Pri využití tejto „výhody“ môže nastať viacero zložitých situácií, ktoré budú riešiť súdy a vzťah medzi bankou a žiadateľom utrpí.

Zmeny aj v posúdení bonity a predčasnom splatení

Ďalšie novinky súvisia s posudzovaním bonity, pri ktorej by nemala byť hlavným kritériom na odhadnutie schopnosti splácať úver len cena nehnuteľnosti presahujúca výšku úveru. Po novom sa bude zohľadňovať viacero kritérií, čo môže pomôcť, no v niektorých prípadoch to spôsobí aj opačný efekt. Za zmienku stojí aj predčasné splatenie úverov, ktoré nadväzuje na staré pravidlá spôsobujúce zmätok. Ťažko povedať, či budú tie nové lepšie a prinesú prehľad.

Účinnosť má nadobudnúť v januári

Aktuálny návrh zákona o úveroch na bývanie je oficiálne spracovaný a vláda ho už poslala na pripomienkovanie. Presné znenie sa môže miestami javiť ako zbytočne komplikované a dosť nevhodné pre súčasný systém poskytovania úverov na Slovensku, takže nie je isté, či návrh prejde v momentálnej verzii. Pokiaľ sa však nenájdu žiadne prekážky a pripravovaná podoba zákona sa schváli, novinky vstúpia do platnosti s oficiálnou účinnosťou od začiatku budúceho roka v januári.

Nová podoba zákona o úveroch na bývanie je teda pripravená a kompetentní môžu začať s pripomienkovaním. Už v najbližšej dobe by sme sa mali dozvedieť, či bude návrh schválený v predstavenom znení alebo sa predsa len niektoré body prerobia. Každopádne, nič by nemalo brániť jeho schváleniu, takže s najväčšou pravdepodobnosťou budeme mať od januára platný nový zákon, ktorého účinnosťou sa do platnosti dostane niekoľko zmien pri schvaľovaní hypoték.

0 comments

Leave a comment


Požiadajte o bezplatnú a nezáväznú ponuku
na hypotéku zo všetkých bánk a znalecký posudok nahnuteľnosti ZADARMO
TIPY A TRIKY NA VÝHODNÚ HYPOTÉKU
Pripravili sme pre Vás 10 strán zaujmavých rád a tipov. Stiahnite si ich zadarmo. Vložte svoj email a obdržíte link na stiahnutie.