UA-55638352-1

Zoznámte sa so zmluvou o hypotéke

Zoznámte sa so zmluvou o hypotéke

Zmluva sa stáva záväzným dokumentom pri každej forme obchodného vzťahu a jej znenie bude smerodajné počas jeho celého trvania. Rovnako to platí aj pri schvaľovaní hypotekárneho úveru, ktoré sa potvrdí práve podpísaním zmluvy medzi žiadateľom a bankou. Z toho vyplýva, že poznať všetky detaily zmluvy je viac ako nutné.

Podľa viacerých štatistík sú slovenskí žiadatelia o hypotéky menej obozretní ako napríklad v susednom Česku. Ich záujem o zoznámenie sa so všetkými podrobnosťami zmluvy nie je taký vysoký ako je tomu v iných krajinách. To sa však často ukazuje ako problém, pretože pri istých bankových úkonoch sa klienti dostávajú do pozície, v ktorej nerozumejú postupu bánk. V konečnom dôsledku z toho vznikajú nezrovnalosti a časť žiadateľov sa môže dostať aj do finančných ťažkostí.

Nepodceňujte žiadny detail

Nemenej dôležité je prikladať dôraz každému jednému bodu v zmluve. Aj keď sa Vám na prvý pohľad zdá, že niektorá časť nie je vôbec smerodajná a nemôže ovplyvniť samotný priebeh splácania, odporúčame venovať pozornosť všetkému. Podcenenie už vyšlo draho viacerých zákazníkov, takže bude dobre sa tomu vyhnúť prostredníctvom obozretného prístupu.

Pri niektorých bodoch zbystrite

Aj keď žiadna zmluva o poskytnutí hypotéky nie je napísaná v štýle, že niečo je veľmi dôležité a niečo vôbec nie, predsa len exituje niekoľko bodov, ktoré vyžadujú viac pozornosti. Jedná sa najmä o nastavenie samotných parametrov, ktoré určujú dĺžku a formu splácania.

Základ hypotekárnej zmluvy tvorí :

– úvod alebo preambula
– výška a účel hypotéky
– forma čerpania úveru
– záväzky voči banke
– spôsob splácania
– ručenie alebo zaistenie
– prípadné poistenie úveru
– práva a povinnosti zmluvných strán
– záverečné ustanovenia

Zvýšenú pozornosť venujte :

– nastaveniu úroku a jeho fixácie
– spôsobu čerpania financií
– celkovému obdobiu splácania
– bodom venujúcim sa ručeniu

Terminológia bankových pracovníkov môže byť pre laikov často komplikovaná, z čoho môžu vznikať nejasnosti. Dôležité je, aby sa klient nebál opýtať na všetky nezrovnalosti a podrobne sa informoval o každom kroku, ktorému nerozumie. Na takýto postup má plné právo, takže príslušný pracovník ho nemôže v žiadnom prípade odbiť.

0 comments

Leave a comment


Požiadajte o bezplatnú a nezáväznú ponuku
na hypotéku zo všetkých bánk a znalecký posudok nahnuteľnosti ZADARMO
TIPY A TRIKY NA VÝHODNÚ HYPOTÉKU
Pripravili sme pre Vás 10 strán zaujmavých rád a tipov. Stiahnite si ich zadarmo. Vložte svoj email a obdržíte link na stiahnutie.